Informatie over werken

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Kans op werk

Regio Kans op stage
noord=
oost=/+
middenwest+
noordwest+
zuidwest=/+
zuidoost=/+

Mogelijke functies

Als commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen kun je werken:
- bij een bank
- op een verzekeringskantoor
- bij een assurantietussenpersoon

Mogelijke functies:
- financieel adviseur
- medewerker service-desk
- medewerker front-office
- cliëntadviseur
- verzekeringsadviseur
- schadebehandelaar

Werken en studeren

Het is van groot belang dat je, na het behalen van je diploma, naast je werk jezelf blijft ontwikkelen. Dat kun je doen door het volgen van trainingen, cursussen of een vervolgopleiding op het niveau dat aansluit op je behaalde diploma. Veelal stelt je werkgever dat op prijs en wil hij bijdragen in de kosten van een studie of cursus. Dat kan in geld of in tijd en in sommige gevallen beide. Werken en daarnaast een studie volgen is best zwaar en vergt doorzettingsvermogen. Maar het levert je ook veel op. Je vergroot daarmee voor jezelf de kans om op korte of langere termijn door te groeien naar een hogere functie of van baan te veranderen als het nodig mocht zijn of je wanneer je dat wilt.

Duale opleiding
Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding, maar samen vormen ze een studiebelasting die overeenkomt met een gewone voltijdopleiding. Een groot deel van je benodigde studiepunten haal je met activiteiten en opdrachten die je tijdens je werk uitvoert. Veel werkgevers juichen duaal leren toe omdat je nieuwe kennis en vaardigheden dan direct kunt toepassen in de beroepspraktijk. In tegenstelling tot een deeltijdopleiding kan je bij een duale opleiding studiefinanciering krijgen. Werkgevers zijn vaak bereid bij te dragen in studiekosten en verlof voor examens, e.d.

Deeltijdopleiding
Een deeltijdopleiding wordt vooral gevolgd door mensen met een (mbo-)diploma en relevante werkervaring. Ze studeren om hogerop te komen, of om naar een andere functie door te groeien.

hbo-bachelor Bank en Verzekeren
Strategon University is een samenwerking tussen Hogeschool Saxion Next, AEGON en NIBE-SVV. Werkende financiële professionals kunnen hier de erkende hbo-bachelor Bank en Verzekeren halen via leren en werken in de praktijk. Kijk voor meer informatie op: www.strategonuniversity.nl

Wet op het financieel toezicht (Wft)
Om als Commercieel medewerker in de sector bank- en verzekeringswezen te kunnen werken, moet je een Wft-diploma hebben. Drie Wft-modules zijn voor het mbo verplicht:
- Basismodule
- Schadeverzekeringen
- Consumptief Krediet

De diploma's zijn alleen geldig als ze zijn behaald bij een erkend exameninstituut, zoals het Exameninstituut Beroepsonderwijs Financiële Sector (EBFS), www.ebfs.nl. Andere erkende exameninstituten kun je vinden via de website van het CDFD, www.cdfd.nl. Op deze site vind je ook meer informatie over Wft-diploma's. Naast de drie voor het mbo verplichte Wft-modules, kun je de volgende Wft-modules volgen:
- Wft Hypothecair Krediet
- Wft Levensverzekeringen
- Wft Volmacht Schade
- Wft Volmacht Leven