Informatie over beroep en opleiding

Informatiebeheerder

Beroepenfilm

Bekijk de beroepenfilm op YouTube

Grotere organisaties en bedrijven hebben vaak een eigen archief of documentatieafdeling. Daarin wordt alle belangrijke informatie bewaard die de werknemers nodig hebben bij hun werk. Er worden natuurlijk ook steeds nieuwe gegevens in opgenomen. Soms is een organisatie zelfs wettelijk verplicht bepaalde informatie te bewaren.

Als informatiebeheerder zorg je ervoor dat al die informatie van de organisatie aanwezig en compleet is. Dat is vaak ook digitale informatie (computerdocumenten). Je behandelt en bewaart alle documenten zorgvuldig. Je neemt ze op in een register. Dat is een lijst met alle documenten die te vinden zijn in het archief. Zo kan iedereen de documenten makkelijk terugvinden.

Je werkt veel alleen, maar je hebt ook regelmatig contact met je collega's. Je geeft ze advies over hoe documenten het best bewaard (gearchiveerd) kunnen worden. Ze komen ook bij jou als ze iets uit het archief nodig hebben. Jij weet precies wat je wel en niet kunt laten zien. Sommige informatie is vertrouwelijk en dus niet voor iedereen bestemd.

Meer informatie op www.mbowijzer.nl

Kans op stage

Regio Kans op stage
noord=
oost=
middenwest=
noordwest?
zuidwest?
zuidoost?

Kans op werk

Regio Kans op werk
noord?
oost?
middenwest?
noordwest?
zuidwest?
zuidoost?

Gewenste studieroute

Om informatiebeheerder te worden, kies je voor de opleiding Medewerker informatiedienstverlening, uitstroom Informatiebeheerder op niveau 4.

Je leert in deze opleiding over hoe je:
- de informatie selecteert en verwerkt in systemen
- gegevens in systemen controleert en aanvult
- gegevens uit het systeem kunt halen bijvoorbeeld voor het management of voor vernietiging van documenten
- klanten helpt bij het zoeken
- vragen kunt beantwoorden
- kort presentaties kunt geven
- bewaarruimtes moet beheren
- documenten opzoekt en opbergt

Meer informatie op www.mbowijzer.nl
Welke leerweg heb je nodig?
Je kunt deze opleiding volgen als je een vmbo- diploma hebt in:
- de theoretische leerweg
- de gemengde leerweg
- de kaderberoepsgerichte leerweg
of
- een bewijs van drie jaar havo/vwo

Welke leerweg en sector sluiten het beste aan?
De theoretische leerweg of de gemengde leerweg in de economische sector sluit het beste aan. Tijdens je opleiding en in je werk is het van belang dat je goed Nederlands kunt spreken, schrijven en lezen.