Informatie over beroep en opleiding

Handhaver toezicht en veiligheid

Beroepenfilm

Bekijk de beroepenfilm op YouTube

In dit beroep ben je een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dat betekent dat je bepaalde strafbare feiten opspoort en mag ingrijpen. Dat zijn je bevoegdheden. Je krijgt de bevoegdheden die passen bij je functie. Bij parkeerovertreding heb je andere bevoegdheden dan wanneer je te maken hebt met geluidoverlast. Afhankelijk van je functie mag je mensen staande houden en boetes geven.

Je werkt op verschillende plekken, zoals in het centrum van de stad, in woonwijken of bij speciale gebeurtenissen. Het zijn plaatsen waar veel mensen zijn. Je loopt rond in je uniform en houdt in de gaten of alles goed verloopt. Als mensen zich niet aan de regels houden, grijp je in. Denk aan wildplassen, fietsen waar het niet mag of alcohol drinken op straat. Je helpt ook mensen, bijvoorbeeld door ze de weg te wijzen of bij het oversteken.

Het is belangrijk dat je goed met verschillende mensen kunt omgaan. Je weet precies op welke toon je met ze moet praten. Je hebt snel in de gaten wat er aan hand is. Je blijft altijd rustig en zorgt ervoor dat anderen dat ook blijven

Meer informatie op www.mbowijzer.nl

Kans op stage

Regio Kans op stage
noord-
oost=/-
middenwest=
noordwest=
zuidwest=
zuidoost=/-

Kans op werk

Regio Kans op werk
noord=/-
oost=/-
middenwest=/-
noordwest=/-
zuidwest=/-
zuidoost=/-

Gewenste studieroute

Om handhaver toezicht en veiligheid te worden, kies je voor de opleiding Handhaver toezicht en veiligheid op niveau 3.

Je leert in deze opleiding:
- surveilliances uitvoeren
- gericht toezicht houden
- optreden bij incidenten
- informeren en verwijzen van publiek, dus goed met mensen omgaan
- boetes uitschrijven en dus veel kennis van wet- en regelgeving in de openbare ruimte
- van rol wisselen, kalm blijven bij agressie en mensen die mee willen werken
- prioriteiten stellen
- goede contacten onderhouden met andere spelers in de publieke veiligheid

Meer informatie op www.mbowijzer.nl
Welke leerweg heb je nodig?
Je kunt deze opleiding volgen als je een vmbo- diploma hebt in:
- de theoretische leerweg
- de gemengde leerweg
- de kaderberoepsgerichte leerweg

Welke leerweg en sector sluiten het beste aan?
Het maakt niet zoveel uit welke vakken je volgt. Wel is het belangrijk dat je goed met mensen kunt omgaan.

Je mag geen strafblad hebben.