Informatie over werken

Aankomend onderofficier maritiem

Kans op werk

Regio Kans op stage
noord=/+
oost=/+
middenwest=/+
noordwest=/+
zuidwest=/+
zuidoost=/+

Mogelijke functies

Na je opleiding veiligheid en vakmanschap volg je de algemene basisopleiding van Defensie en (een deel van) een vaktechnische opleiding, hierna kun je aan de slag bij één van de krijgsmachten van Defensie.

Je kunt bij Defensie in allerlei functies terechtkomen. Van technische of logistieke functies tot de echte militaire functies in het veld.

De onderofficier/korporaal start op het niveau van de sergeant/wachtmeester. Vanuit de rang van sergeant/wachtmeester algemeen kan hij doorgroeien naar de functie van sergeant of wachtmeester der 1e klasse, sergeant-majoor of opperwachtmeester en adjudant-onderofficier. Excellerende aspirant-onderofficieren hebben in bepaalde gevallen ook de mogelijkheid door te stromen naar het hoogste niveau binnen de officiersrangen: stafadjudant of naar bepaalde officiersrangen.

Meer informatie: www.defensie.nl

Werken en studeren

Het is van groot belang dat je, na het behalen van je diploma, naast je werk jezelf blijft ontwikkelen. Dat kun je doen door het volgen van trainingen, cursussen of een vervolgopleiding op het niveau dat aansluit op je behaalde diploma. Veelal stelt je werkgever dat op prijs en wil hij bijdragen in de kosten van een studie of cursus. Dat kan in geld of in tijd en in sommige gevallen beide. Werken en daarnaast een studie volgen is best zwaar en vergt doorzettingsvermogen. Maar het levert je ook veel op. Je vergroot daarmee voor jezelf de kans om op korte of langere termijn door te groeien naar een hogere functie of van baan te veranderen als het nodig mocht zijn of je wanneer je dat wilt.

Duale opleiding
Bij een duale opleiding combineer je werken en leren. De verdeling tussen werken en leren verschilt per opleiding, maar samen vormen ze een studiebelasting die overeenkomt met een gewone voltijdopleiding. Een groot deel van je benodigde studiepunten haal je met activiteiten en opdrachten die je tijdens je werk uitvoert. Veel werkgevers juichen duaal leren toe omdat je nieuwe kennis en vaardigheden dan direct kunt toepassen in de beroepspraktijk. In tegenstelling tot een deeltijdopleiding kan je bij een duale opleiding studiefinanciering krijgen. Werkgevers zijn vaak bereid bij te dragen in studiekosten en verlof voor examens, e.d.

Deeltijdopleiding
Een deeltijdopleiding wordt vooral gevolgd door mensen met een (mbo-)diploma en relevante werkervaring. Ze studeren om hogerop te komen, of om naar een andere functie door te groeien.

Na de opleiding veiligheid en vakmanschap, kun je een mbo-opleiding volgen op niveau 4. Er is geen mbo 4 opleiding Veiligheid en vakmanschap. Je moet daarom een mbo 4 opleiding van een andere richting kiezen. Met je een mbo 4 diploma kun je een opleiding beginnen op het HBO.

Als je 21 jaar of ouder bent, kun je deelnemen aan een instroomtest van een Hbo-opleiding om toegelaten te worden.

Als je eenmaal bij Defensie in dienst bent, kun je via je werkgever veel opleidingen volgen. Defensie stimuleert het volgen van opleidingen.