Informatie over beroep en opleiding

Juridisch secretaresse

Beroepenfilm

Bekijk de beroepenfilm op YouTube

Als juridisch secretaresse werk je bijvoorbeeld voor een advocaat of notaris waar je veel met het recht en de wet te maken hebt. Juridische zaken worden afgehandeld volgens vaste stappen. Jij leert precies welke stappen dat zijn. Je zorgt ervoor dat de juridische documenten in orde zijn zoals brieven, aktes, overeenkomsten, testamenten, contracten. Vaak zoek je zelf daarvoor de juiste gegevens bij elkaar.

Het is dus belangrijk dat je de juiste juridische woorden kent (vaktermen). In dit beroep kunnen veel taken door elkaar lopen. Je collega's komen aan je bureau met vragen. Je plant en maakt veel afspraken, je hebt veel telefonisch contact en ontvangt klanten. Maar al is het nog zo druk, jij houdt het hoofd koel. Jij ziet snel wat belangrijk is en meteen moet gebeuren. De andere taken kunnen dan heel even wachten.

Meer informatie op www.mbowijzer.nl

Kans op stage

Regio Kans op stage
noord?
oost?
middenwest?
noordwest?
zuidwest?
zuidoost?

Kans op werk

Regio Kans op werk
noord?
oost?
middenwest?
noordwest?
zuidwest?
zuidoost?

Gewenste studieroute

Om juridische secretaresse te worden, kies je voor de opleiding Juridisch secretaresse op niveau 4.

Je leert in deze opleiding:
- juridische documenten voor te bereiden en correspondentie uit te werken, zoals aktes, testamenten, beëdigde verklaringen, contracten, overeenkomsten, dagvaardigingen, klachten en gerechtelijke verzoeken
- de documenten uit te werken met behulp van een dictafoon of op basis van gedicteerde aantekeningen in het Nederlands of een moderne vreemde taal
- de juridische terminologie en het juridisch vakjargon
- telefoongesprekken te voeren, afspraken in een (digitale) agenda te maken en een werkoverleg te plannen, te organiseren en daarvan notulen te maken

Meer informatie op www.mbowijzer.nl
Welke leerweg heb je nodig?
Je kunt deze opleiding volgen als je een vmbo- diploma hebt in:
- de theoretische leerweg
- de gemengde leerweg
- de kaderberoepsgerichte leerweg
of
- een bewijs van drie jaar havo/vwo

Welke leerweg en sector sluiten het beste aan?
De kaderberoepsgerichte leerweg sluit goed aan maar zeker ook de theoretische leerweg of de gemengde leerweg in de economische sector (richting Administratie en Handel en administratie). Als je de sector Zorg en Welzijn doet, dan is het nodig om één van de volgende vakken in je pakket te hebben:
- wiskunde
- economie
- een moderne vreemde taal

Doe je de sector Techniek of Landbouw, dan raden wij je aan om een moderne vreemde taal in je pakket op te nemen. Tijdens de opleiding en in je werk is het belangrijk dat je goed Nederlands kunt spreken, schrijven en lezen.