Informatie over beroep en opleiding

Medisch secretaresse

Beroepenfilm

Bekijk de beroepenfilm op YouTube

In dit beroep werk je in de gezondheidszorg. Daar draait alles om patiënten. Het gaat om mensenlevens. Het is dus belangrijk werk waarin, wordt gewerkt volgens strenge en duidelijke regels. Daar moet je je aan houden. Het is belangrijk dat je je werk heel zorgvuldig doet.

Er kunnen veel taken door elkaar lopen. Je werkt allerlei brieven van specialisten uit die naar de huisarts of naar de specialist gaan. Je kent de juiste medische woorden (vaktermen). Voor het patiëntenspreekuur begint, zorg je dat de dossiers en foto's er liggen voor de arts. Patiënten en bezoekers komen naar je toe met vragen. Je vangt ze op en je geeft informatie. Je zorgt er ook voor dat de arts alle informatie over een patiënt bij de hand heeft.

Daarvoor is er een geautomatiseerd systeem met alle gegevens van de patiënt. Je zorgt er voor dat de patiëntgegevens kloppen waarin staat wanneer en hoe vaak patiënten op spreekuur zijn geweest, of ze opgenomen zijn geweest en wanneer ze weer ontslagen zijn.

Meer informatie op www.mbowijzer.nl

Kans op stage

Regio Kans op stage
noord?
oost?
middenwest?
noordwest?
zuidwest?
zuidoost?

Kans op werk

Regio Kans op werk
noord?
oost?
middenwest?
noordwest?
zuidwest?
zuidoost?

Gewenste studieroute

Om medisch secretaresse te worden, kies je voor de opleiding Medisch secretaresse op niveau 4.

Je leert in deze opleiding:
- hoe je de correspondentie van de arts moet uitwerken in brieven, memo's, e-mails, faxen, onderzoeksverslagen, operatieverslagen, uitslagen, rapporten, uitslagen, statistieken, etc. in het Nederlands of in een moderne vreemde taal zonodig met behulp van een dictafoon
- de medische terminologie en het medisch vakjargon
- het voorbereiden en afhandelen van het spreekuur van de patiënten en welke algemene niet medisch gerichte informatie je mag verstrekken aan patiënten
- hoe de medische dossiers worden samengesteld en je medische (elektronische) dossiers archiveert
- het plannen en organiseren van vergaderingen en werkoverleggen en in veel gevallen het bijhouden van de declaraties

Meer informatie op www.mbowijzer.nl
Welke leerweg heb je nodig?
Je kunt deze opleiding volgen als je een vmbo- diploma hebt in:
- de theoretische leerweg
- de gemengde leerweg
- de kaderberoepsgerichte leerweg
of
- een bewijs van drie jaar havo/vwo

Welke leerweg en sector sluiten het beste aan?
De kaderberoepsgerichte leerweg sluit goed aan maar zeker ook de theoretische leerweg of de gemengde leerweg in de economische sector (richting Administratie en Handel en administratie). Als je de sector Zorg en Welzijn doet, dan is het nodig om één van de volgende vakken in je pakket te hebben:
- wiskunde
- economie
- een moderne vreemde taal

Doe je de sector Techniek of Landbouw, dan raden wij je aan om een moderne vreemde taal in je pakket te hebben. Tijdens de opleiding en in je werk is het belangrijk dat je goed Nederlands kunt spreken, schrijven en lezen.