Informatie over beroep en opleiding

Secretaresse

Beroepenfilm

Bekijk de beroepenfilm op YouTube

Een secretaresse is een echte duizendpoot. Je werkt voor je leidinggevende, je collega's en voor mensen van buiten. Je voert routinematig secretariële taken uit zoals het opstellen van brieven of de notulen van een vergadering uitwerken. Je maakt afspraken met klanten of collega's en houdt de agenda bij. Je neemt de telefoon aan, verbindt door en handelt vaak vragen zelf af. Je ontvangt klanten en stuurt hen naar de juiste persoon. Je organiseert regelmatig kleine bijeenkomsten en je bereidt vergaderingen voor.

Daar komt veel bij kijken. Je maakt een planning en een deelnemerslijst. Je legt afspraken vast, je regelt een vergaderzaal en je verstuurt de uitnodigingen. Geen dag is hetzelfde als je secretaresse bent. Dat maakt het werk leuk en afwisselend. Soms is het druk omdat er veel werk tegelijk op je bureau terechtkomt. Daarom is het belangrijk dat je altijd rustig blijft. En als er eens iets misgaat, dan los jij dat snel en handig op.

Meer informatie op www.mbowijzer.nl

Kans op stage

Regio Kans op stage
noord=/-
oost+
middenwest=/+
noordwest+
zuidwest=/+
zuidoost=/+

Kans op werk

Regio Kans op werk
noord-
oost-
middenwest=/-
noordwest=
zuidwest-
zuidoost-

Gewenste studieroute

Om secretaresse te worden, kies je voor de opleiding Secretaresse op niveau 3.

Je leert in deze opleiding over hoe je:
- routinematig verschillende soorten brieven, e-mails, verslagen moet uitwerken in het Nederlands en in de moderne vreemde talen
- vergaderingen en kleine bijeenkomsten moet plannen en organiseren

Meer informatie op www.mbowijzer.nl
Welke leerweg heb je nodig?
Je kunt deze opleiding volgen als je een vmbo- diploma hebt in:
- de theoretische leerweg
- de gemengde leerweg
- de kaderberoepsgerichte leerweg
of
- een bewijs van drie jaar havo/vwo

Welke leerweg en sector sluiten het beste aan?
De kaderberoepsgerichte leerweg sluit goed aan maar zeker ook de theoretische leerweg of de gemengde leerweg in de economische sector (richting Administratie en Handel en administratie). Als je de sector Zorg en Welzijn doet, dan is het nodig om één van de volgende vakken in je pakket te hebben:
- wiskunde
- economie
- een tweede vreemde taal

Doe je de sector Techniek of Landbouw, dan raden wij je aan om een tweede vreemde taal in je pakket hebt.

Tijdens de opleiding en in je werk is het belangrijk dat je goed Nederlands kunt spreken, schrijven en lezen.